Diverzita 2017
cena společnosti GSK

 

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí.  

 

Kdo bude oceněn?

 

Oceníme společnosti, pro které je diverzita součást firemní strategie, aktivně téma na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec zákonných povinností.

 

Hledáme přístup strategicky zaměřený na podporu diverzity pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví, sexuální orientace a dalších hledisek, vzdělávání zaměstnanců v oblasti diverzity, podporu aktivního zapojení cílových skupin zaměstnanců, využívání jejich potenciálu a podporu jejich rozvoje. 

 

Více informací o diverzitě najdete na www.diverzita.cz Otevřít odkaz v novém okně

 

 

Hodnocení


Hodnocena bude zejména koncepce realizovaných aktivit v kontextu rozvoje lidských zdrojů i celkového přístupu k podnikání a jejich konkrétní přínos pro zaměstnance a firmu.

 

Podmínkou pro získání stříbrné a zlaté úrovně v kategorii Diverzita 2016 je vyplnění dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), hodnocení nastavení diverzity ve firmě. Ten Vám zašleme po vyplnění základní přihlášky.

 

Lze přihlašovat jednotlivé projekty i v dílčích oblastech diverzity a inkluze, jako je Age Management (věková diverzita), Leadership žen apod. Přihlášky firem posoudí a vítěze stanoví odborná komise složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. 

 

Přihlaste se zde.

 

 

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy - nakolik jsou propojeny s činností firmy a její celkovou strategií, s celkovou strategií CSR projektů a se strategií řízení lidských zdrojů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z       hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na firmu, její zaměstnance a společnost.
  • Jakým způsobem se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
  • Jak hodnotný je konkrétní přínos realizovaných aktivit pro cílové skupiny zaměstnanců. Např. v jakých oblastech, a nakolik podněcují plné využívání jejich osobního a profesního potenciálu, v čem a jakou měrou přispívají k jejich osobnímu či profesnímu růstu, nakolik podporují jejich rozvoj či jakou měrou přispívají ke zvýšení jejich osobní spokojenosti apod.
  • Do jaké míry jsou realizované aktivity přínosné pro firmu, např. zda jejich výstupy zlepšují produktivitu práce a ekonomickou činnost firmy, zda pozitivně ovlivňují vztahy mezi firmou a zaměstnanci, zda kladně působí na angažovanost zaměstnanců a jejich iniciativnost, zda pozitivně ovlivňují image firmy a její postavení jako zaměstnavatele na trhu práce nebo vztahy s klienty a dodavateli apod., a nakolik je využitelný jako inspirace pro jiné firmy.
  • Nakolik jsou posuzované aktivity dlouhodobě udržitelné systematické, komplexní a zda jsou v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjeny.
  • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.