Diverzita 2017
cena společnosti GSK

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou v případě vaší přihlášky relevantní a dle potřeby doplňte další informace. 

 

O cenu Diverzita se mohou ucházet ty společnosti, které vyplnily dotazník DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement). Pro zaslání dotazníku kontaktujte Veroniku Hejzlarovou hejzlarova@byznysprospolecnost.cz.

 

 

 

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

1. Vaše projekty v oblasti diverzity a inkluze


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 4:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Vybraný projekt v oblasti diverzity

. Název projektu.


1. Stručný popis vybraného projektu


2. Cíle projektu


3. Zdroje pro realizaci projektu


4. Průběh projektu


5. Dosažené výsledky


6. Inovace projektu


7. Rozvoj projektu


Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření: