Leader v životním prostředí 2017
CENA SPOLEČNOSTI TETRA PAK ČESKÁ REPUBLIKA

 

Cena za projekt, produkt nebo službu, které pomáhají snižovat negativní dopady činnosti firmy na životní prostředí nebo aktivně přispívá k jeho ochraně.

 

Kdo bude oceněn?

 

Přihlásit je možné jakýkoliv projekt, jehož obsahem je snižování negativního dopadu firmy na životní prostředí, aktivity zlepšující stav životního prostředí nebo vývoj a zavedení produktu či služby, které snižují negativní dopady spotřeby na životní prostředí.

 

 

Hodnocení

 

Projekty přihlášených firem posoudí a vítěze stanoví odborná komise složená ze zástupců odborníků, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.  

 

Hodnocena bude zejména koncepce projektu v kontextu udržitelného podnikání dané firmy a konkrétní přínos projektu pro společnost a životní prostředí, místní komunitu a firmu.

 

Přihlaste se zde.

 

 

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy a její celkovou strategií, se strategií CSR programů nebo s environmentální strategií.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na životní prostředí.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
  • Jaký je konkrétní přínos projektu pro ochranu životního prostředí.
  • Do jaké míry je projekt přínosný pro firmu, např. zda snižuje náklady firmy, zda zlepšuje postavení firmy na trhu, vytváří pozitivní image firmy ve vztahu k životnímu prostředí atd.
  • Do jaké firmy je přínosný pro zákazníky a klienty firmy.
  • Do jaké míry firma do projektu zapojila své zaměstnance, případně obchodní partnery či místní komunitu a zákazníky.
  • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen či schopen existence bez další podpory.
  •  Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.