Logo

 

Jsme si vědomi toho, že úspěchů můžeme dosahovat jenom díky respektu k našemu okolí a spolupráci s našimi partnery, proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání. Bohatá historie Plzeňského Prazdroje je pro nás zdrojem hrdosti a zároveň závazkem do budoucna.

 

Našimi prioritami jsou:

 

1.  ekonomický růst a sociální rozvoj našeho dodavatelsko odběratelského řetězce,

 

2. pivo jako přirozená volba pro odpovědné konzumenty,

 

3. zajišťování zdrojů vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem,

 

4. snižování uhlíkové stopy,

 

5. udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

 

Naše dlouhodobé partnerství s platformou Byznys pro společnost vnímáme jako příležitost společně rozvíjet odpovědné podnikání a sdílet naše zkušenosti s dalšími organizacemi. TOP Odpovědná firma přináší každý rok nové a inspirativní projekty, proto si spolupráce na tomto projektu velmi ceníme.

 

 

 

Logo

 

Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží.

Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelného podnikání. Rádi se proto stáváme partnerem cen TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou odpovědnosti.

 

 

 

Diverzita je nejen trendem moderní společnosti, ale i nezbytností, kterou si vyžadují změny ve společnosti, globalizace pracovního trhu a demografický vývoj. GlaxoSmithKline je jedna z největších farmaceutických firem operující na 115 trzích a zaměstnávající 100 tisíc lidí. Vytváříme proto inkluzívní a různorodé prostředí, které nám pomáhá získávat a motivovat zaměstnance, kteří zastupují jednotlivé komunity, ve kterých působíme.

Diverzita je jedním ze způsobů, jak různorodost respektovat a využít. Snažíme se získat a udržet si zaměstnance s různorodými znalostmi, perspektivou, zkušenostmi či stylem práce, což podporuje kreativitu a inovace, základní předpoklad udržitelného podnikání.

Klíčové jsou pro nás investice do rozvoje zaměstnanců, formální nastavení flexibility pracovní doby a inovativní programy zaměřené na zlepšení bezpečnosti, zdraví a pohody našich zaměstnanců.

Dbáme na rovné příležitosti pro všechny. Jasným důkazem je 43% zastoupení žen ve vedení napříč celou společností, ustanovení Globální rady pro postižené, Globální rady pro otázky LGBT a spuštění programu koučingu zaměstnanců zaměřeného na genderové otázky.

 

Logo

 

Odpovědné podnikání je pro nás od začátku působení na českém trhu přirozenou součástí našich aktivit. Chceme mít na společnost (počínaje našimi zaměstnanci) a životní prostředí pozitivní dopad a pomáhat dlouhodobě zlepšovat nejen české hospodářství, ale i životy lidí a komunit, právě tím, co a jak děláme.

 

Naše Strategie udržitelného podnikání 2025 klade navíc důraz na využití technologií, ať už v boji proti klimatickým změnám nebo ve zlepšení postavení žen na pracovním trhu a ve společnosti. Věříme, že strategickým, důsledným a měřitelným úsilím lze přispět k dlouhodobým změnám. A vážíme si podniků, institucí a komunit, které odpovědnost chápou podobně.

 

 

Logo

 

Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků udržitelného přístupu v podnikání. V rámci celého hodnotového řetězce, od dodavatelů, až po zákazníky, distribuci, zaměstnance a spotřebitele, se chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví. Věříme v odpovědné vůdčí postavení v rámci odvětví, dosahování rentabilního růstu v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a v občanskou angažovanost firmy. Ochrana životního prostředí je naší dlouhodobou prioritou, a proto nás těší, že jsme se mohli stát partnerem ceny Leader v životním prostředí. Ceníme si každého jednotlivce i firmy, kterým není ochrana přírody lhostejná. 

 

 

 

Logo

 

Odpovědnost k lidem, společnosti, zdrojům a životnímu prostředí je přirozenou součástí našeho podnikání a každodenního pracovního života. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje a řídíme se etickými pravidly.

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost provozovaných zařízení, zaměstnanců i obyvatel ve všech lokalitách, kde působíme.

Podporujeme všechny firmy, které se také chovají odpovědně ke svému okolí, a proto jsme již poněkolikáté v řadě partnerem ocenění TOP Odpovědná firma.

 

Logo

 

Společenská odpovědnost ČSOB je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. CSR je přirozenou součástí každodenního života firmy a jejích zaměstnanců. ČSOB staví na rozmanitosti, svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, v němž podniká. Společenskou odpovědnost a udržitelnost ČSOB definuje jako vyváženou kombinaci filantropie, odpovědného podnikání a zapojování zaměstnanců, přičemž klíčovými oblastmi jsou finanční gramotnost, environmentální odpovědnost, podpora podnikání a longevity, tedy respekt ke stárnutí populace a lidem s handicapem. Prostřednictvím grantových programů i partnerství s respektovanými neziskovými organizacemi usilujeme o konkrétní kroky, které mají pro naši společnost dlouhodobý význam.  

Být partnerem ceny TOP Odpovědná firma a Byznysu pro společnost pro ČSOB znamená ocenění našich odpovědných iniciativ a představuje příležitost zviditelnit další firmy, které jdou podobnou cestou.