Platforma Byznys pro společnost

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility).

 

Byznys pro společnost je národním partnerem CSR Europe, největší evropské organizace pro sdílení CSR.

CSR Europe podporuje vytváření odpovědných hodnot v oblasti byznysu i veřejné správy pro sladění trvalé udržitelnosti a konkurenceschopnosti v moderní Evropě.

 

Platforma Byznys pro společnost vytváří prostor pro spolupráci firem, sdílení zkušeností a pomáhá zavádět profesionální nástroje pro udržitelné podnikání.

 

Cíle platformy:

  • Diskutovat a nacházet standardy pro jednotlivé oblasti odpovědného podnikání.
  • Kultivovat způsob podnikání a přístupy k byznysu v České republice.
  • Přinášet nové trendy a příležitosti pro firmy v oblasti odpovědného přístupu.
  • Propagovat inovativní modely odpovědného přístupu pro lokální trh a podmínky.
  • Motivovat společensky odpovědné chování firem a jiných institucí.
  • Zapojit stakeholdery do vytváření řešení přínosných pro společnost.
  • Angažovat mladé leadery do problematiky odpovědného přístupu.

 


Členem platformy se může stát každá firma, bez ohledu na velikost a sektor působení, která se aktivně podílí na rozvoji společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a má odpovědný přístup ke komunitě, stakeholderům a životnímu prostředí. Více informací o podmínkách členství zde.