TOP Odpovědná malá firma 2017
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Cena pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k odpovědnému přístupu a dlouhodobé udržitelnosti.

 

 

Kdo bude oceněn?

 

Cena je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost (a nejsou součástí skupiny) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

 

Oceňujeme firmy, které své podnikání nastavují na základě aktuálních společenských potřeb, sledují dopady své činnosti a jsou leadery v této oblasti. Střední a malé firmy jsou hodnoceny na základě kritérií, která zohledňují jejich možnosti a priority a nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec.

 

Tato kategorie oceňuje firmy za komplexní a inovativní přístup ve všech hlavních oblastech odpovědného podnikání:

 

 • Odpovědný přístup, firemní kultura a způsob zapojení vedení
 • Odpovědný přístup k zaměstnancům
 • Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům
 • Odpovědný přístup k ochraně životního prostředí
 • Odpovědný přístup k podpoře společnosti
 • Komunikace odpovědného přístupu a budoucí směřování

 

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2016, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby Vám přihlašovací údaje zašleme.

 

 

Hodnocení

 

Strategie přihlášených firem posoudí odborná komise složená ze zástupců expertních organizací, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnocení proběhne dvoukolově. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií.


Přihlásit se můžete zde.

 

Zde se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými malými firmami roku 2016.

 

 

Kritéria hodnocení

 

 • Do jaké míry je odpovědnost či udržitelnost propojena s byznys strategií podniku.
 • Jak je zapojeno vedení/majitelé firmy.
 • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu.
 • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
 • Do jaké míry je odpovědný přístup či projekt přínosný pro firmu.
 • Do jaké míry je projekt přínosný pro dodavatele, zákazníky a klienty firmy.
 • Do jaké míry je přístup či projekt přínosný pro zaměstnance.
 • Nakolik je posuzované řešení dlouhodobě udržitelné, systematické, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjeno.
 • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.

 

Po vyplnění základního hodnocení může být firma na základě výsledků vyzvána k doplnění informací o svém přístupu v jednotlivých oblastech. 

 

Vedle této hlavní kategorie se všechny firmy se mohou navíc ucházet o některou z tematických cen, které oceňují speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.

 

Stručné anotace strategií finalistů v této kategorii budou na podzim 2017 představeny na portálech vydavatelství Economia, kde také proběhne on-line hlasování o nejlepší strategii v rámci kategorie Cena veřejnosti 2017.