TOP Odpovědná velká firma 2017

 

Cena pro velké firmy, které strategicky a inovativně rozvíjejí podnikání směrem k odpovědnému přístupu a dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

 

 

Cena je otevřena pro firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR.

 

Kategorie oceňuje firmy, které se angažují ve všech hlavních oblastech:

 

 • Strategický a odpovědný přístup k podnikání
 • Odpovědný přístup v oblasti přístupu klidským zdrojům
 • Odpovědný přístup v oblasti dodavatelského řetězce a zákazníků
 • Odpovědný přístup k životnímu prostředí
 • Odpovědná podpora komunity a společensky prospěšných projektů

 

 

Hodnocení

 

Strategie přihlášených firem posoudí odborná komise nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Komise je složená ze zástupců expertních organizací, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Při hodnocení se nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec podnikání.

 

Přihlásit se můžete ZDE

Zde se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými velkými firmami roku 2016.

 

 

Hodnocení proběhne dvoukolově:

 

V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií.

 

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2016, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby Vám přihlašovací údaje zašleme.

 

Formulář TOP Odpovědná velká firma má 2 úrovně: 

 

1/ V ZÁKLADNÍ VERZI se můžete ucházet o bronzový certifikát.

 

2/ Po vyplnění ZÁKLADNÍ VERZE můžete postoupit do ROZŠÍŘENÉ VERZE pro firmy s rozvinutým programem odpovědného podnikání. Uzavření formuláře v ROZŠÍŘENÉ VERZI vám umožní ucházet se o stříbrný či zlatý certifikát.

 

 

Kritéria hodnocení

 • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu.
 • Do jaké míry je odpovědnost či udržitelnost propojena s byznys strategií podniku.
 • Jak je zapojeno vedení firmy a zaměstnanci.
 • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a  komunikuje.
 • Jaké jsou konkrétní přínosy v oblasti udržitelnosti, ať již kvantitativní či kvalitativní.
 • Jaké jsou konkrétní přínosy v oblasti rozvoje a podpory společnosti a místní komunity.
 • Do jaké míry je odpovědný přístup či projekt přínosný pro firmu.
 • Do jaké míry je projekt přínosný pro dodavatele, zákazníky a klienty firmy.
 • Do jaké míry je přístup či projekt přínosný pro zaměstnance.
 • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v  dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen.
 • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.

 

Vedle této hlavní kategorie se všechny firmy se mohou navíc ucházet o některou z tematických cen, které oceňují speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.

 

Stručné anotace strategií finalistů v této kategorii budou na podzim 2017 představeny veřejnosti na portálech vydavatelství Economia, kde proběhne on-line hlasování o nejlepší strategii a následně bude v této kategorii, vedle ceny odborné poroty, vyhlášena i cena veřejnosti.