TOP Odpovědná firma odstartovala a ocení více společností

 

13. ročník ocenění pro nejlepší projekty na poli společensky odpovědného byznysu v České republice, TOP Odpovědná firma (TOP OF), odstartoval svou nominační část.

 

Vyhlašovatel ceny, nevládní platforma Byznys pro společnost, navazuje na loňský modernizovaný koncept soutěže. Účastníci mohou i letos získat jedinečné ocenění formou certifikátu a loga bronzové, stříbrné a zlaté úrovně, která je motivační jak pro firmu samotnou, tak pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, média a další. Zároveň byl zjednodušen koncept přihlášek, jak v hlavních strategických kategoriích, tak v projektových, které již letos nejsou vázány na úspěch v hlavní kategorii.

 

„Loňský ročník prokázal, že koncept ceny postavené na ratingu a možnosti získat zpětnou vazbu pro zapojené společnosti našel velice pozitivní odezvu. I proto jsme letos navázali a podpořili jsme tento model a chceme dále nabízet oceňování otevřené každému, kdo má zájem zhodnotit svůj přístup k odpovědnému podnikání. Zároveň s tím máme zájem podporovat hodnotu výstupů, které akce tohoto rozsahu může firmám přinést," shrnuje Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost. 

 

Přihlášky posoudí odborná komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

 

Co letošní ročník TOP OF přináší?

  1. Portál www.topodpovednafirma.cz v novém nastavení umožňuje individuální profily, kde si firmy zvolí úroveň a míru detailu, které chtějí pro zhodnocení využít. Zároveň je možné, aby si firma, která vyplnila přihlášku v hlavní strategické kategorii v loňském ročníku, nahrála data za rok 2015 a ta dále upravovala.
  2. Velké společnosti si u ceny TOP OF velká firma mohou zvolit úroveň certifikátu, o který se budou ucházet.
  3. Pro tradiční i nové účastníky ceny nabízíme jak možnost získat certifikát v hlavní kategorii, ale také nezávisle ve vybrané projektové kategorii.
  4. Zrealizujeme zajímavou komunikační kampaň, která zviditelní nejen cenu TOP OF, ale také nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích.
  5. Účastí získávají společnosti možnost zmapovat si situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získat analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a  srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních   strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

 

Své strategie a projekty můžete přihlašovat zdarma do 1. 8. 2016, hodnocení proběhne v průběhu srpna a září.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19. 10. 2016.

 

 

TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, Ministerstva průmyslu a obchodu,

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

 

V případě otázek se na nás, prosím, obraťte:

 

Zuzana Krušinová, krusinova@byznysprospolecnost.cz, 734 252 382.